Nom: Brigitte
Tamany:
PETIT
Sexe: FEMELLA
Color: BEIGE O MARFIL
Pèl: LLARG
Rasa: MESTIS PEQUINES

Ubicació: CAAC MATARO
Recollit a:
CAP
En adopció a partir de:
11/5/2010

SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS DE MATARÓ.

Anuncis