QUÈ ÉS LA FILARIOSIS?

És una malaltia parasitaria greu que afecta a gossos i gats. Està causada per un cuc rodó (la filaria) que es transmet per la picada d’un mosquit. Se la coneix com “malaltia del cuc del cor”, ja que és en aquest òrgan on els cucs adults s’alimenten i es reproduïxen.

LA FILARIOSIS ESTÀ PRESENT A ESPANYA.

En determinades zones d’Espanya existeix una elevada incidència d’aquesta malaltia. La desigualtat per zones és deguda a diferències climàtiques i regionals que afavoreixen la presència del mosquit transmissor d’aquesta malaltia.

En els últims anys la filariosis s’està estenent encara més degut al fet que les primaveres i tardors són cada vegada més calorosos i més llargs el que fa profilerar la presència d’aquests mosquits.

QUINS DANYS OCASIONEN LES FILARIAS A LES MASCOTES?

Les larves que resideixen sota la pell no donen símptomes, però quan es transformen en cucs adults poden obstruir el cor i les artèries, el que produïx els símptomes següents:

En gossos:

Pèrdua de pes
Sorolls pulmonars anormals
Intolerància a l’exercici
Manca de gana
Tos
Dificultat al respirar

En gats:

Taquicàrdia, dificultat al respirar
Pèrdua de gana i pes
Vòmits intermitents

En gats les larves poden migrar a altres òrgans diferents del cor i poden ocasionar morts sobtades.

LES PERSONES PODEN CONTREURE LA MALALTIA?

Les persones no corren cap risc al conviure amb un animal infectat, ja que aquest paràsit no els afecta.

COM ES CONTAGIEN ELS GOSSOS I GATS DE FILARIES?

1) Quan un mosquit pica a un gos o un gat, diposita larves amb la saliva. Les larves s’introduïxen a la pell.

2) Sota la pell es desenvolupen i després emigren per les venes fins al cor on es convertiran en cucs adults.

3) En el cor els cucs es reproduïxen i les seves larves viatgen per la sang, esperant ser ingerides per un altre mosquit que podrà transmetre la malaltia a un altre animal.

Un gos o gat malalt representa un perill potencial per a la resta de gossos i gats.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ.

Per a protegir a les mascotes de la malaltia del cuc del cor és necessària l’aplicació regular de productes antiparasitaris que evitin que el cuc del cor es desenvolupi a adult i causi la malaltia.

En l’actualitat existeixen diversos productes idonis per a aquest fi que han d’aplicar-se de manera regular cada mes durant tota l’època del mosquit.

Si un gos o gat va a desplaçar-se a una zona amb filaria, és recomanable desparasitar a les mascotes un mes abans de viatjar, i continuar aplicant la desparasitació mensualment, fins a un mes després del retorn a casa.

A més, per a prevenir aquesta malaltia és aconsellable adoptar mesures que evitin que els mosquits piquin a les mascotes.

Informació: Bayer HealthCare Sanidad Animal
Bayer Soluciones Antiparasitarias

Anuncis