COM SÓN LES PAPARRES?

S’aprecien a simple vista en el gos, sobretot quan estan fixades i han ingerit sang.

CICLE DE VIDA DE LA PAPARRA:

1) Larves: Les larves es nodreixen de gossos i petits mamífers.

2) Nimfes: Les nimfes també poden transmetre malalties.

3) Adults: Les paparres adultes transmeten malalties a través de la ingesta de sang.

4) Ous: La femella abandona “l’hospedador” i diposita els ous al terra.

QUINES MALALTIES TRANSMETEN PRINCIPALMENT?

1) BABESIOSIS

És una malaltia parasitària produïda per un paràsit microscòpic, que afecta majoritàriament el gos i pot arribar a produir-li la mort.

COM SABER SI UN GOS TÉ BABESIOSIS?

És probable que el gos tingui un aspecte molt apagat i potser presenti febre alta, abatiment i pèrdua de sang per orina.

La presència d’aquests símptomes requereix l’atenció d’un professional.

TRANSMETEN MALALTIES A LES PERSONES?

Algunes paparres poden transmetre babesiosis, ehrliquiosis, així com altres malalties a les persones mitjançant la seva picada. És important intentar evitar picades a les sortides al camp.

2) EHRLIQUIOSIS

És una malaltia parasitària produïda per un microorganisme, que afecta majoritàriament el gos i pot arribar a produir-li la mort.

COM SABER SI UN GOS TÉ EHRLIQUIOSIS?

El correcte diagnòstic de l’ehrliquiosis necessita la precisa de la intervenció d’un professional veterinari, encara que els símptomes més habituals són abatiment, vòmits, febre pèrdua de gana i finalment anèmia.

Si es detecta, s’ha de tractar amb rapidesa abans que arribi a la fase crònica.

COM ES TRANSMETEN LES MALALTIES:

Mitjançant la picada, les paparres transmeten el paràsit o microorganisme que produeix les malalties, d’un gos malalt a un de sa.

En totes les seves fases evolutives (larva, nimfa i adult) poden ser infectants.

LLOCS DE RISC:

Normalment és més fàcil que un gos agafi paparres en zones amb vegetació, arbusts o plantes en general, ja que és on les paparres “esperen” per saltar-li a sobre.

Els llocs amb més risc són els parcs i jardins, dins de les ciutats, encara que també solen ser típiques de les sortides al camp.

COM ES PODEN PREVENIR AQUESTES MALALTIES?

El més important és reduir el nombre de picades de les paparres, ja que precisament a través seu es transmeten les malalties.

La repelencia és fonamental per dificultar l’accés de la paparra al gos, i d’aquesta manera, reduir el nombre de picades i disminuir el risc de transmissió de malalties.

Per a això són molt eficaços els productes repel·lents amb l’anomenat efecte “peus calents” que, gràcies a la sensació de coïssor, dificulten que la paparra arribi a fixar-se al gos.

Informació: Bayer HealthCare Sanidad Animal

Anuncis