QUÈ SÓN ELS CUCS INTESTINALS?

Són uns paràsits que afecten amb freqüència gossos i gats. Normalment es localitzen als intestins on s’alimenten i reprodueixen a costa del seu “hospedador”.
Causen transtorns que en ocasions pot ser greu. Pel seu aspecte es classifiquen en cucs rodons i cucs plans.

Els cucs rodons: Són els nematodos. El seu elevat nombre a l’intestí pot provocar serioses obstruccions i petites ferides.

Els cucs plans: Són els cestodos, també anomenats tènies, amb forma de cinta. La seva mida varia d’uns mil·límetres fins a gairebé un metre.

AFECTEN A GOSSOS I GATS:

Aquests cucs poden infestar i afectar gossos i gats. Les mascotes que no surten de casa també estan exposades perquè els ous d’aquests paràsits poden entrar a casa enganxats a les sabates o a la roba.

AFECTEN A LES PERSONES:

El contacte amb gossos i gats pot ocasionar la infestació a persones. El risc existeix sobretot en nens i persones d’edat avançada.

QUINS DANYS PRODUEIXEN AQUESTS PARÀSITS A LES MASCOTES?

– Falta de gana, vòmits, diarrea.
– Fatiga i decaïment. Anèmia
– Tos, dificultat respiratòria.
– Enrogiment i picor.
– Pell seca, pèl aspre i trencadís.
– Abdomen inflat. Dolor a la palpació.
– Retard en el creixement (en cadells) o aprimament (en adults).

La gravetat dels símptomes dependrà de la quantitat de cucs, l’edat i l’estat nutricional de l’animal.
En rares ocasions pot provocar la seva mort.

Els excrements poden ser indicatius de la parasitació de les mascotes si s’observen els típics cucs o estructures similars a un gra d’arròs (són fragments de paràsits).

I AQUESTS CUCS… CONSTITUEIXEN UN RISC PER A LES PERSONES?

En efecte, els cucs intestinals poden infestar les persones perquè aquestes comparteixen el mateix entorn que les seves mascotes.
La infestació es produeix quan accidentalment s’ingereixen els ous d’aquests cucs:

– Jugant amb les mascotes, per contacte amb la terra dels parcs, o directament amb el contacte amb gossos i gats.
– En menjar fruites i hortalisses sense rentar.
– Les lesions provocades per aquests paràsits poden arribar a ser greus, per exemple diarrees amb sang o fins i tot lesions oculars serioses en algun cas extrem. En rares ocasions les larves de toxocara assoleixen l’ull, la qual cosa pot ocasionar ceguesa.
– Els cucs plans poden provocar l’aparició del quist hidatídic en les persones. Quists hidatídics al pulmó.

COM ASSOLEIXEN ELS PARÀSITS L’INTESTÍ DE GOSSOS I GATS?

PER L’ENTORN: Gossos i gats s’infesten quan ingereixen accidentalment els ous o larves d’aquests paràsits, que es troben en el medi ambient.

A TRAVÉS DE LA PELL: Les larves dels cucs rodons poden travessar la pell de les extramitats o de l’abdomen.

En ingerir puces: un gos o gat pot desenvolupar el cuc, si en llepar-se es menja accidentalment una puça parasitada amb la larva de Dipylidium caninum.

En menjar vísceres dels animals: Els gossos i gats poden infestar-se en menjar ocells, rosegadors o en ingerir vísceres crues.

VAL MÉS PREVENIR QUE CURAR:

Cal recordar que els cucs intestinals poden afectar la salut tant de les mascotes com de les famílies, i que és aconsellable adoptar mesures preventives per reduir el risc sanitari que comporten.

Per a això és important que s’adoptin mesures de maneig que evitin el contagi dels gossos o gats amb ous i larves d’aquests cucs. També és necessari administrar a les mascotes productes antiparasitaris que eliminin els cucs rodons i plans que pugui tenir.

És molt aconsellable des parasitar a les mascotes de forma regular cada 3 mesos ( 4 vegades a l’any), d’aquesta manera estaran protegides contra els cucs intestinals durant tot l’any.

Informació: Bayer HealthCare, Bayer Solucions Antiparasitàries

Anuncis